VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Poljedelstvo  | 
VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

Vabljeni na spletno predavanje o dobrih praksah kmetijstva v območjih Nature 2000. Predavanje bo v sredo, 9. 11. 2022, ob 9. uri, na spletni platformi Zoom. 

  

Ključne besede: Natura 2000, kmetijstvo, naravi prijazno

Zainteresirani se prijavite na  povezavi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0NjOMja9TaqlhoXsk4Qn8w do vključno 8. 11. 2022. (pomoč pri prijavi: neja.zogan-cokl@kgzs.si; 070 401 120).

Na predavanju bodo z vami strokovnjaki varstva narave in kmetijstva, ki bodo predstavili:

-Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)

-Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih (Zavod RS za varstvo narave)

-Priložnosti Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

-Predstavitev projekta LIFE for SEEDS – vzpostavljanje semenske banke (DOPPS)

-Grajeni ekosistemi za zaščito površinskih voda v Naturi 2000 (podjetje LIMNOS)

 Predavatelji bodo ob zaključku na voljo tudi za vaša vprašanja.

Predavanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s partnerji v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Za prisotnost na dogodku je možno pridobiti potrdilo o udeležbi. Pogoj za izdajo potrdila je prisotnost v obsegu vsaj 80 % trajanja predavanja, z vpisanim celotnim imenom in priimkom v aplikaciji ZOOM

Vljudno vabljeni!

Nazaj

Prihajajoči dogodki