Združenje turističnih kmetij Slovenije praznuje 25. obletnico

Združenje turističnih kmetij Slovenije praznuje 25. obletnico

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek, predsednik KGZS Roman Žveglič in strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi

Podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek, predsednik KGZS Roman Žveglič in strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi

Ob 25. jubileju Združenja turističnih kmetij Slovenije (ZTKS) so za mandat naslednjih štirih let ponovno izvolili predsednika Matijo Vimpolška. Na slavnostni prireditvi v Hotelu Bioterme v Mali Nedelji so sodelovali številni visoki gostje, ki so si bili enotni, da je ZTKS unikaten primer povezovanja in sodelovanja, ki je najkrajša pot k uspešnosti. 

Ključne besede: ZTKS, 25. obletnica, slavnostna prireditev

V Sloveniji  ima 1334 kmetij  dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, od tega jih je 404 vključenih v Združenje turističnih kmetij. Turistične kmetije nudijo poseben način preživljanja prostega časa, gostje so namreč v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo in šegami. Prav tako so varne, saj so izven mestnih središč.

Plodno sodelovanje KGZS in ZTKS

Združenje sodeluje  s svetovalkami in svetovalci za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki so zaposleni na regijskih kmetijsko- gozdarskih zavodih in s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predsednik KGZS Roman Žveglič dejal: »Že pred 25 leti je bilo jasno, da je med dopolnilnimi dejavnostmi turizem na kmetiji na prvem mestu. V 25 letih se je pokazalo, da je bilo s povezanostjo postorjeno marsikaj in da je dejavnost zanimiva za vse več kmetij. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo pomagali po svojih močeh, že vrsto let sodelujemo pri različnih skupnih projektih. Skupaj si bomo prizadevali, da bodo turistične kmetije  imele ustrezne pogoje za razvoj in obstoj.«

ZTKS je primer dobre prakse

Med letoma 2020 in 2021 se je število nosilcev turizma na kmetijah povečalo za 23 odstotkov.  Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti je dejala, da ZTKS  z razvojem in povezovanjem na domačem in tujih trgih predstavlja primer dobre prakse, prav tako pa prispeva k ohranjanju poseljenosti kulturne krajine in ustvarjanju novih delovnih mest.  Poudarila je, da sta pridelava in predelava hrane del lokalne in nacionalne identitete. Dubravka Halin iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prav tako povedala, da turistične kmetije dajejo dušo slovenski krajini in slovenskemu podeželju. »Kmečki turizem predstavlja pomembne prednosti za vse deležnike. Pred nami so časi, ko bomo še kako znali ceniti vsako ped naše ljube zemljice,« je še dejala. Turistične kmetije imajo edinstveno, avtentično, butično ponudbo, ki temelji na lokalni, sezonsko pridelani hrani, pa je izpostavila Lidija Kovač Konstantinovič iz Slovenske turistične organizacije. »In to, kar vi zmorete, to je pristna prijaznost do ljudi. S tem prispevate k turizmu, ohranitvi narave in celotnemu gospodarstvu,« je povedala. Govorci so si bili enotni, da ZTKS ponazarja, da je sodelovanje tako med kmetijami kot med institucijami ključnega pomena za uspeh.

Matija Vimpolšek ponovno izvoljen za predsednika

Člani so za  mandat naslednjih štirih let ponovno izvolili predsednika Matijo Vimpolška. Na današnji redni letni skupščini so se dogovorili, da bodo v naslednjem letu spodbujali včlanitev več kmetij v združenje. Sklenili so tudi, da bodo poskrbeli za usposabljanje njihovih članov, lastnikov turističnih kmetij. V okviru združenja bodo prav tako vzpostavili rezervacijski sistem, podoben platformi Booking.com. Sistem naj bi se vzpostavil na spletni strani združenja. Prav tako bodo nosilce turističnih kmetij spodbujali, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo znak Slovenia green accommodation.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki