Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

TV Zelena dežela, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje  inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Poseben poudarek je namenjen  prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

Ključne besede: prodaja ob cesti, sadje, zelenjava

Nadzori so usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS);  higiene živil, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR); meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine - soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen (TIRS) ter zakonodaje s področja cest - zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI).

V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, sodelujejo inšpektorji Finančne uprave RS (FURS), Tržnega inšpektorata RS (TIRS), Uprave RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) ter Urada za meroslovje (MIRS).

Nazaj

Prihajajoči dogodki