Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?

Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?

Z željo po sistemski rešitvi glede časa prevzema živil v javnih zavodih ter enake dobave vseh dobaviteljev, na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije zbiramo nabor težav, s katerimi se soočajo kmetj pri dostavi živil. S prošnjo za sodelovanje se obračamo na vse pridelovalce, ki se sočate s tovrstnimi težavami.

Ključne besede: javni zavodi, hrana, kmetijstvo

Dobava lokalno pridelane hrane v javne zavode se je v zadnjih letih kar dobro uveljavila, žal se še vedno srečujemo s težavami, ki nastajajo na operativnem nivoju. Kuhinje javnih zavodov so po večini postale okrnjene, zato jim predpriprava živil ob izredno visokih normativih predstavlja problem. Prav tako družinskim kmetijam težave povzroča kratek časovni razpon za dostavo živil.

Večina javnih zavodov želi imeti dnevno dostavljena živila med 6.30 do 7.00 zjutraj, kar kmetijam z enim vozilom predstavlja problem, še posebej na območjih, kjer je razdalja med javnimi zavodi velika. V tako ozkem časovnem razponu je v najboljšem primeru živila možno dostaviti zgolj na nekaj lokacij. S tem so mali kmetijski pridelovalci v neenakem položaju z večjimi dobavitelji.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se trudimo, da bi se tovrstne težave v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi sistemsko uredile. Tako se na vse, ki se soočate s težavami pri dobavljanju hrane v javne zavode obračamo s prošnjo, da morebitne težave pošljete do 26. januarja 2022 na elektronski naslov gabrijela.salobir@kgzs.si

Vsem hvala za sodelovanje!

Nazaj

Prihajajoči dogodki