Seneno mleko – potrjena registracija slovenskih imen za vse tri vrste senenega mleka (kravje, kozje, ovčje)

Seneno mleko – potrjena registracija slovenskih imen za vse tri vrste senenega mleka (kravje, kozje, ovčje)

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Trženje in promocija, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Rejce senenega mleka obveščamo, da je Evropska Komisija v Uradnem listu objavila izvedbene uredbe, s katerimi je omogočena uporaba slovenskih imen »seneno mleko«, »ovčje seneno mleko« in  »kozje seneno mleko«. Sporočamo še, da bo rejce certifikacijska služba obvestila o podrobnostih nadaljnjih postopkov in navodilih za prehod na nov način označevanja omenjenih certificiranih živil.

Ključne besede: seneno mleko, registracija imena

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo veseli težko pričakovane odobritve uporabe imena seneno mleko s strani evropske komisije, ki nam ga je uspelo pridobiti skozi dolgotrajni postopek. S tem so slovenski rejci senenega mleka postali enakopravni rejcem ostalih evropskih držav. Tako je senena prireja umeščena v krovno evropsko zakonodajo. Po shemi, ki je v  drugih evropskih državah, kot na primer Italiji, Avstriji, Nemčiji in Španiji, uveljavljena že desetletja, je zdaj možno delati in poimenovati tudi slovensko mlečno prirejo ter mlečne izdekle.

Pridobljena pravna podlaga, ki umogoča uporabo slovenskih imen, je rezultat ene od aktivnosti v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko. Trileten projekt, ki se je s koncem leta 2021 zaključil, smo vodili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Zbornica je prek njega uspešno povezala pridelovalce, rejce, raziskovalne ustanove in certifikacijski organ s svetovalci in strokovnimi delavci. Sodelovanje se je izkazalo za uspešno in tvorno. S partnerji projekta smo si zadali številne naloge, jih uspešno rešili in vzpostavili sistem pridelave, predelava in promocije senenega mesa in mleka na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Smotrnost in uspešnost projekta za kmetije in širšo javnost se že kaže, saj so se rejci senene prireje povezali in imajo vse več podpornikov. Dodajamo še, da nam je v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko uspelo urediti tudi evropsko shemo kakovosti Zajamčena tradicionalna posebnost za seneno meso, ki je še v procesu dopolnjevanja. Gre za dolgotrajen postopek usklajevanja med državami članicami Evropske unije, zato bo specifikacija  potrjena šele, ko se bodo z njo strinjale vse države članice, to pa bo predvidoma prihodnje leto.

Več o seneni prireji TUKAJ.

Povezava na objavo v Uradnem listu TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki