RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355.000 evrov

RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355.000 evrov

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo jutri, 11. marca 2022, v Uradnem listu objavilo tri javne razpise, namenjene sofinanciranju delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 

Ključne besede: razpis, nevladne organizacije,

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.

Vlogo na javni razpis je treba izpolniti in vložiti v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu ARSKTRP v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2022:

  • namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022:

  • namen A: 150.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 106.000 evrov (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
  • namen Č: 10.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022:

  • 10.000 evrov.

 

Dodatne informacije

Nazaj

Prihajajoči dogodki