Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materialu v kmetijstvu

Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materialu v kmetijstvu

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Kmetijska tehnika  | 
Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materialu v kmetijstvu

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov ter odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala sta bila dopolnjena (Uradni list št. 99/22).

V Odloku o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, je določen nov rok za preverbo plačanih obveznosti do države. Upravičenci, ki niso imeli poravnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov na dan uveljavitve Odloka, morajo ta pogoj izpolnjevati na dan 16. 8. 2022.

V Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, je prav tako določen nov rok za preverbo plačanih obveznosti do države. Upravičenci, ki niso imeli poravnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov na dan uveljavitve Odloka, morajo ta pogoj izpolnjevati na dan 16. 8. 2022. V odloku je dodana nova upravičena raba zemljišča gospodarstva za pridobitev finančne pomoči ob izpolnjevanju drugih pogojev iz Odloka in sicer: 1191- rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh.

Predlagamo, da preverite, ali imate plačane obveznosti do države in v primeru davčnega dolga, neplačanih socialnih prispevkov ali drugih finančnih obveznosti do države plačilo izvedete najkasneje do 16. 8. 2022.

Tudi ARSKTRP poziva upravičence, da pravočasno izpolnijo pogoje iz odlokov in hkrati opozarja, da:

  • upravičencu ni treba oddajati vloge za pridobitev finančnega nadomestila,
  • bo informativne odločbe ARSKTRP izdala upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc,
  • bo informativne odločbe ARSKTRP izdala v septembru 2022.

Več informacij o obeh finančnih pomočeh TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki