NUJNO opozorilo: 11. marec 2022 je zadnji rok za poplačilo zapadlih obveznosti, ki so pogoj za pridobitev finančne pomoči zaradi dviga cen energentov

NUJNO opozorilo: 11. marec 2022 je zadnji rok za poplačilo zapadlih obveznosti, ki so pogoj za pridobitev finančne pomoči zaradi dviga cen energentov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V Uradnem listu je danes objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo. Eden od pogojev za pridobitev nadomestila je, da ima kmet na dan uveljavitve tega odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Ker odlok stopi v veljavo jutri, v soboto,12.3.2022, je DANES zadnji dan za poravnavo navedenih zapadlih obveznosti.

Ključne besede: finančno nadomestilo, energenti, davčne obveznosti

Ponovno pozivamo člane Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da preverite ali imate poplačane zapadle obveznosti! Eden izmed pogojev za pridobitev finančne pomoči zaradi dviga cen energentov so namreč tudi poravnane davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti. Ker odlok stopi v veljavo jutri, v soboto,12.3.2022, je DANES zadnji dan za poravnavo navedenih zapadlih obveznosti.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki bodo izpolnjevali pogoje, v 30 dneh po uveljavitvi posameznega Odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo. Upravičenec, ki bo ocenil, da je izračun nepravilen ali se z izplačilom ne bo strinjal, bo lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vložil ugovor.

O tem smo že pisali na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki