Cenzus za pridobitev statusa kmeta v letu 2022 znaša 15.756,72 evra

Cenzus za pridobitev statusa kmeta v letu 2022 znaša 15.756,72 evra

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Zakon o kmetijskih zemljiščih je trenutno v postopku spreminjanja v parlamentarni proceduri, tako glede pridobitve status kmeta še vedno veljajo obstoječe določbe.

Kaj je potrebno za njegovo pridobitev navaja vodja službe za ekonomiko kmetijstva na KGZS mag. Martin Nose.

Ključne besede: status kmeta, uveljavljanje predkupne pravice

Status kmeta lahko pridobi oseba, ki se ali se bo ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, je za to usposobljena in iz kmetijske dejavnosti ustvarja pomemben del dohodka. Oseba s statusom kmeta lahko med drugim uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskih zemljišč in oprostitev plačila davka na dediščino in darila.

Kot pomemben del dohodka iz kmetijske dejavnosti šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem, ki dosega najmanj 2/3 letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju; pri tem dohodka iz gozdarske dejavnosti ni mogoče šteti med dohodke iz kmetijske dejavnosti.

Glede pomembnega dela dohodka se podatek letno spreminja. Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna mesečna bruto plača v letu 2021 znašala 1.969,59 evra mesečno. Iz navedenega sledi, da torej cenzus 2/3 letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letošnjem letu znaša 15.756,72 evra.

Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži vlogo z dokazili:

  • dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi kmetijskih zemljišč,
  • potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali certifikat),
  • dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti, izračun lahko pripravijo na kmetijsko-svetovalni službi) in
  • potrdilo o plačilu upravne takse) na upravni enoti, na območju katere leži večji del kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja.

Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa kmeta in izda odločbo. Med postopkom prometa s kmetijskimi zemljišči lahko tudi ponovno preveri in ugotavlja trenutni status kmeta, saj odločba o statusu kmeta ni trajnega značaja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki