Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije - EIP

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije - EIP

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Udeleženci okrogle mize (z desne proti levi): Andrej Simončič (KIS), Maša Žagar (MKGP),  Anton Jagodic (KGZS), Darja Zadnik (KGZS - Zavod Nova Gorica), Matjaž Frešer (Vina Frešer) in Janez Srnko (Kmetija Srnko) ter voditeljica Barbara Božič.

Udeleženci okrogle mize (z desne proti levi): Andrej Simončič (KIS), Maša Žagar (MKGP), Anton Jagodic (KGZS), Darja Zadnik (KGZS - Zavod Nova Gorica), Matjaž Frešer (Vina Frešer) in Janez Srnko (Kmetija Srnko) ter voditeljica Barbara Božič.

V drugem dnevu 37. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sledil dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljenih je bilo 11 novih projektov, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu in ki se teh izzivov lotevajo na inovativen način.

Ključne besede: EIP, 11 projektov, inovacije

Namen EIP projektov je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu, v proizvodnji) ter pridobljeno znanje in rezultate razširjajo med druge kmete. Praktične rešitve, ki se razvijejo v okviru teh skupin, se preizkusijo v praksi, znanje o doseženih rezultatih pa se razširja med druge kmete in med širšo javnost.

V Sloveniji smo do danes podprli delovanje skupno 55 operativnih skupin EIP, kar kaže na veliko potrebo po tovrstnih praktičnih projektih. Partnerstva so raznolika, v izvajanje je bilo do sedaj vključenih 651 partnerjev, v povprečju 12 članov na projekt. Kmetovalci so kot obvezni član partnerstva postavljeni v samo središče operativne skupine. To je pomembno, saj je cilj projektov EIP iskanje in razvoj rešitev za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje srečujejo v praksi.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti je v svojem nagovoru izpostavila, da je v okviru EIP projektih ključno povezovanje za razvoj in prenos znanja. Ob tem je dodala: »Pomembno je, da se je dogodka udeležilo tudi veliko število svetovalcev. Tekom dneva smo med drugim dobili vpogled v izkušnje svetovalcev pri uporabi in razširjanju rezultatov projektov EIP, kar bo predstavljalo pomembna izhodišča pri vzpostavljanju bolj organiziranega in sistematičnega inovacijskega posredništva v Sloveniji.«

Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo Maša Žagar je v svojem pozdravu izpostavila tudi spodbudne rezultate izvedene ankete, s katero smo na ministrstvu preverjali izvajanje projektov EIP. Skoraj vsi kmetovalci, ki so izpolnili anketo, potrjujejo, da projekt EIP, v katerem sodelujejo, bodisi delno ali v celoti rešuje praktični problem, s katerim se srečujejo, hkrati pa jih več kot dve tretjini pričakuje, da bodo imeli rezultati projekta EIP konkreten vpliv na izboljšanje finančnega položaja njihovega kmetijskega gospodarstva. Kar so spodbudni rezultati in dobra popotnica za novo programsko obdobje.

Sicer pa so o novih izzivih in izkušnjah, ki jih imajo pri izvajanju EIP projektov, spregovorili tudi na okrogli mizi, kjer so udeleženci - predstavniki tako ustanov kot kmetov - poudarili pomen tovrsnih projektov za hiter in uspešen prenos znanja. Ker so predlogi za projekte prišli večinoma s strani tistih, ki ta znanja rabijo, je tudi uspešnost EIP projektov veliko večja.

Povzeto po: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki