Nova pravila za izboljšanje varnosti v prometu, javno posvetovanje in kaj to pomeni za slovensko kmetijstvo

Nova pravila za izboljšanje varnosti v prometu, javno posvetovanje in kaj to pomeni za slovensko kmetijstvo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco

Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco

Tehnični pregledi vozil so bistveni tako za varnost v cestnem prometu kot za ohranjanje okoljske učinkovitosti vozila v njegovi življenjski dobi. Evropska komisija je 6. julija 2022 začela javno posvetovanje o morebitni reviziji pravil, ki urejajo tehnično brezhibnost vozil v Evropski uniji, načrtovano za sredino leta 2023. Evropski in nacionalni predpisi zajemajo tudi kmetijska vozila. Direktive določajo minimalni okvir za izdajo nacionalnih predpisov in tako je tudi pri tehničnih pregledih, ki pa so v Sloveniji za kmetijska vozila strožja od EU direktiv.

Ključne besede: Evropska komisija, cestni promet, tehnični pregledi, vozila, kmetijska mehanizacija

Z julijem je v veljavo stopila nova evropska uredba o splošni varnosti vozil, ki uvaja vrsto obveznih naprednih sistemov za pomoč voznikom za izboljšanje varnosti v cestnem prometu ter vzpostavlja pravni okvir za odobritev avtomatiziranih vozil brez voznikov na območju Evropske unije. Novi varnostni ukrepi bodo pripomogli k boljši zaščiti potnikov, pešcev in kolesarjev po vsej EU, s čimer bodo do leta 2038 predvidoma rešili več kot 25 000 življenj in preprečili najmanj 140 000 resnih poškodb.

Trenutno je v veljavi le uredba o splošni varnosti, Evropska komisije je pooblaščena, da dokonča pravni okvir za avtomatizirana in povezana vozila. Tako bo to poletje izdala tehnična pravila za odobritev vozil, ki so brez voznika. To naj bi pripomoglo k povečanju zaupanja javnosti, spodbujanju inovacij in izboljšanju konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije.

Kaj to pomeni za slovensko kmetijstvo

»Tehnična brezhibnost kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu in izven cestnega prometa je prav tako pomembna kot za ostala vozila, saj so le tako izpolnjeni predpogoji za varno vožnjo in delo. Zato vsi evropski in nacionalni predpisi s tega področja zajemajo tudi kmetijska vozila. Direktive določajo minimalni okvir za izdajo nacionalnih predpisov in tako je tudi pri tehničnih pregledih, ki pa so pri nas za kmetijska vozila strožja od EU direktiv.

V zadnjih letih je za uporabnike kmetijskih vozil najbolj omejujoče, da niso več dovoljeni tehnični pregledi traktorskih priklopnikov na terenu, čeprav za to ni nobenih varnostnih vzrokov. Nova EU pravila, ki sedaj prihajajo v obravnavo, seveda navedenega ne obravnavajo. Osebno upam, da bomo v času teh razprav uspeli strti tudi nepotreben »trd oreh« tehničnih pregledov traktorskih priklopnikov. Sicer pa bomo pozorno spremljali kaj bodo nova pravila prinesla za kmetijstvo, saj avtonomno delujoča vozila (brez voznika) počasi, a vztrajno, prihajajo tudi na področje pridelave hrane,« razlaga specialist za kmetijsko tehniko na KGZS Zavodu Ljubljana mag. Marjan Dolenšek.

Odprto je javno posvetovanje o tehnični brezhibnosti ter oceni pravil Evropske unije

Komisija pregleduje tri direktive paketa o tehnični brezhibnosti, sprejetega leta 2014:

  • Direktiva 2014/45/EU o rednih tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.
  • Direktiva 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/46/EU o registracijskih dokumentih za vozila.
  • Direktiva 2014/47/EU o cestnem tehničnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji.

Cilj vprašalnika za javno posvetovanje je zbrati mnenja različnih zainteresiranih strani in državljanov o reviziji teh direktiv. Glavni cilji morebitne revizije teh direktiv so izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zmanjšanje emisij onesnaževal zraka in olajšanje prostega pretoka blaga in ljudi.

V javnem posvetovanju lahko sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Lepo vabljeni, da sodelujete s svojim mnenjem. Vprašalnik najdete na povezavi TUKAJ.

Mnenji visokih predstavnikov evropske komisije

 »Tehnologija nam pomaga povečati raven varnosti naših avtomobilov. Nove napredne in obvezne varnostne funkcije bodo dodatno pomagale zmanjšati število žrtev. Danes prav tako skrbimo, da nam naša pravila omogočajo varno uvedbo avtonomnih vozil brez voznika v EU v okviru, ki postavlja varnost ljudi v središče,« pravi predstavnica Evropske komisije Margrethe Vestager.

"Sistemi za pomoč pri hitrosti, ohranjanje voznega pasu in samodejni zavorni sistemi – naša vozila so vse bolj avtomatizirana. Z novo zakonodajo o varnosti vozil, ki velja od danes, Evropa skrbi, da ta tehnologija izboljša vsakodnevno življenje naših državljanov življenja in da ima avtomobilska industrija predvidljiv in varen okvir za nadaljnje uvajanje inovativnih tehnoloških rešitev in ohranjanje svoje globalne konkurenčnosti,« razlaga komisar za notranje trge Thierry Breton.

Pravila že veljajo za vse nove tipe vozil od zdaj naprej, za vsa nova vozila pa bodo v veljavi od 7. julija 2024. Nekateri novi ukrepi bodo razširjeni na različne vrste cestnih vozil do leta 2029.

Pripravila: Tatjana Vrbošek, Oddelek za odnose z javnostmi KGZS

Nazaj

Prihajajoči dogodki