Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

Kmetijstvo in okolje  | 
Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

Predavanje bo prek zooma v četrtek, 3. februarja, ob 9.30

Na predavanju bodo z vami strokovnjaki varstva narave in kmetijstva, ki bodo predstavili:

  • Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)

  • Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih (Zavod RS za varstvo narave)

- Pomen biotske pestrosti v kmetijstvu

- Invazivne tujerodne rastline v kmetijstvu

- Dobre prakse sodelovanja kmetijstva in varstva narave v projektih Nature 2000
 

  • Priložnosti Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

  • Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica)
    Predstavitev dveh primerov dobrih praks:

- Živinorejska kmetija na območju Nature 2000

- Trajnostno in ekološko oljkarstvo na območju Nature 2000

Predavatelji bodo ob zaključku na voljo tudi za vaša vprašanja.

Predavanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s partnerji v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Prijave zbiramo na povezavi: https://forms.gle/XTSFa63wAp4bMLQ87 do 2.2. 2022 do 15. ure. (pomoč pri prijavi na e-naslovu: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si)

Povezavo do predavanja vam bomo posredovali en dan pred dogodkom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki