Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih razpisih

Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih razpisih

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih razpisih

Slovenski regionalni razvojni (Ribniški) sklad obvešča vlagatelje, da je v petek, 4. 2. 2022, v Uradnem listu RS. št. 15, objavil spremembe po dveh aktualnih kmetijskih javnih razpisih.

Ključne besede: razpisi, regionalni razvojni sklad

Po javnem razpisu za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč A1 (št. razpisa:3301-002/2021).

Spremembe se nanašajo na:

  • objavo dveh dodatnih rokov, in sicer 10. rok 7. 3. 2022 in 11. rok 28. 3. 2022 za oddajo vlog in
  • spremembo postopka dopolnjevanja nepopolnih vlog, in sicer na način: “vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.

 

Po javnem razpisu za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave A1 (št. razpisa: 3301-3/2021-SRRS-2).

Spremembe se nanašajo na:

  • objavo dodatnega 9. roka, ki je 14. 3. 2022 za oddajo vlog in
  • spremembo postopka dopolnjevanja nepopolnih vlog, in sicer na način: “vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.

Povezava na spletno stran Sklada 

Povezava na objavo v Uradnem listu

Nazaj

Prihajajoči dogodki