OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!

OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Ekonomika in davki, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava  | 
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!

Predelovalce sadja obveščamo, da jim za namen Izbrane sheme kakovosti (IK) ni treba poročati glede v letu 2021 predelanih količin sadja. Prispevek za IK se bo obračunaval od 1.1.2022 dalje, kar pomeni, da pridelovalci sadja poročajo in plačujejo prispevek za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Ključne besede: Izbrana kakovost, sadje, plačevanje prispevka

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS so bile sprejete vse pravne podlage, ki so potrebne za zbiranje prispevka za promocijo za sektorju sadja za programsko obdobje 2021-2023. Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17.12.2021), se s 1.1.2022 ponovno začne z obračunavanjem in plačevanjem prispevka za programsko obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2023.

Glavne informacije glede obveznega plačevanja prispevka za promocijo najdete TUKAJ.

Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo je dostopna TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki