Spremembe pri prahi

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Spremembe pri prahi

V letu 2022 je za izpolnjevanje zelene komponente možno izvajanje kmetijske proizvodnje na površinah v prahi, opozarja dr. Jernej Demšar, vodja Oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja na KGZS.

Vojna v Ukrajini povzroča strm porast cen blaga in storitev, ki močno vpliva tudi na ponudbo kmetijskih proizvodov in povpraševanje po njih. Za ublažitev je EU Komisija na področju izvajanja shem neposrednih plačil, z namenom čim boljšega izkoristka razpoložljivih površin za potrebe proizvodnje hrane in krme, sprejela sklep in dovolila odstopanje od pogojev pri plačilu za zeleno komponento pri izvajanju prahe za leto 2022.

Z odstopanjem od dosedanjih pravil je na prahi za izvajanje »diverzifikacije kmetijskih rastlin« oziroma »površin z ekološkim pomenom« v letu 2022 možno izvajati kmetijsko proizvodnjo. Prav tako je na površinah z ekološkim pomenom, kjer se uveljavlja praho s kmetijsko proizvodnjo, v letu 2022 izjemoma dovoljeno uporabljati tudi fitofarmacevtska sredstva. Ta način uporabe prahe je potrebno posebej označiti na zbirni vlogi za leto 2022, kar lahko kmetje še vedno izvedete kot dopolnitev zbirne vloge, če ste vlogo za leto 2022 že oddali oziroma ob oddaji zbirne vloge, ki jo je še mogoče oddati v rednem roku do 6. maja 2022 oziroma v zamudnem roku do 31. maja 2022. 

Na zbirni vlogi bo zabeleženo, da je bila na kmetijskem gospodarstvu na določeni površini praha, kar pa se bo upoštevalo tako pri izpolnjevanju pogojev za zeleno komponento, kakor tudi kot kolobarni člen pri ukrepih KOPOP in EK. Za ukrepa KOPOP in EK nosilec KMG za to praho ne bo prejel plačila.

Kljub temu mora nosilec kmetijskega gospodarstva poskrbeti za setev oziroma saditev ustrezne kmetijske rastline na površini v prahi, s katero bo izpolnjeval pravila kolobarja pri zahtevi petletni kolobar v okviru KOPOP operacije POZ_KOL in pravila navzkrižne skladnosti.

Pri vodenju evidenc izvajanja ukrepov KOPOP in EK se vpiše, da je na izbrani površini praha s kmetijsko proizvodnjo. Ostala polja se ne vpisujejo.

Za podrobnejša navodila in izvajanje kmetijske proizvodnje na površinah namenjenih za praho se lahko obrnete na kmetijske svetovalce, ki vam bodo pomagali tudi pravilno oddati zahtevke na zbirni vlogi.

Sicer pa si lahko več nasvetov, kako prilagoditi kmetovanje novim razmeram, ogledate TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki