Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov tudi za nosilce kmetijskih gospodarstev

Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov tudi za nosilce kmetijskih gospodarstev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov tudi za nosilce kmetijskih gospodarstev

Vlada je sprejela predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki je bil 31.1.2022 poslan v zakonodajno proceduro Državnega zbora. Predlog vključuje tudi enkratno finančno nadomestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev.

Ključne besede: kovid, ukrepi, vlada, energenti, mineralna gnojila, pomoč

Epidemiji covida-19 je sledilo povečanje cen energentov in mineralnih gnojil, ki je imelo velik vpliv tudi na področju kmetijstva in prehrane. Zato je bil s strani pristojnega ministrstva predlagan ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, in sicer v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje - 49 evrov,
  • trajni nasadi - 138 evrov,
  • orna zemljišča - 108 evrov.

Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajne travinje je 1, za trajne nasade 0,25, za orna zemljišča pa 0,5 hektara. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Glede pogojev za upravičenost do finančnega nadomestila je treba izpostaviti še, da bo vlada sprejela odlok, ki bo določal podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila. Eden bistvenih dodatnih pogojev so poravnane zapadle davčne in druge denarne nedavčne obveznosti, ki so višje od 50 evrov, in sicer na dan uveljavitve Odloka. Na KGZS bomo v zvezi s tem Ministrstvo opozorili, da pri pripravi pravnih podlag poskrbi, da bodo nosilci kmetijskih gospodarstev imeli razumen rok, do katerega bodo lahko poravnali morebitne zapadle neplačane obveznosti.

Upravičencem ne bo treba pošiljati vlog na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožijo v roku 15 dni.

Nazaj

Prihajajoči dogodki