RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu 6,5 milijona evrov

RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu 6,5 milijona evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu 6,5 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj objavilo 3. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih.

Ključne besede: razpis, namakanje, kolektivne naložbe

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije iz sklada za okrevanje in odpornost. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, ti pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 % upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večja vlaganja v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Dodatne informacije:

Nazaj

Prihajajoči dogodki