Za mlade kmete objavljen javni razpis za zagon dejavnosti 2022

Za mlade kmete objavljen javni razpis za zagon dejavnosti 2022

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Objavljen je 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022, stare od 18 do vključno 40 let. Oddaja vlog se začne 14. februarja 2022 in zaključi 31. marca 2022.

Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Med pogoji pa tokrat ni več odločbe, ki je preprečevala kandidiranje mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). Pomeni, da na tem javnem razpisu lahko kandidirajo mladi kmetje, katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prejeli podporo v okviru podukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora bo dodeljena kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, prejemnikom bo izplačana v dveh obrokih.

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Posebno opozorilo:

Pri prenosu kmetije na mladega prevzemnika je pomembno, da so prenesene vse nepremičnine, ki so v lasti ali solasti prenosnika. Če si prenosnik zadrži do 0,5 ha zemljišč, naj na njih ne bo gospodarskih poslopij, ki so pomembna za opravljanje kmetijske dejavnosti, s katero se ukvarja mladi kmet. Pred vložitvijo vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) spremeniti nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG) na mladega prevzemnika in preveriti GERK-e. Ker je potrebno ves čas triletne obveznosti ohranjati kmetijska zemljišča v uporabi, je dobro preveriti možnost nadaljnje uporabe najetih kmetijskih zemljišč. Čimprej je potrebno poskrbeti tudi za prenos plačilnih pravic na mladega prevzemnika – rok za prenos plačilnih pravic je do 28. 2. 2022. Za leto 2022 mora biti za kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v podukrep, vložena zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike, najbolje je, da jo vloži pred oddajo vloge na javni razpis.

V vlogi morajo mladi prevzemniki navesti razvojne cilje, ki jih bodo uresničili v treh letih. Cilji morajo slediti zahtevam javnega razpisa. S tem bodo prejeta sredstva kar najbolje izkoriščena za posodobitev kmetije in jih bo možno v treh letih tudi realizirati.

Dodatne informacije in odgovore na vprašanja ter tudi pomoč pri pripravi vloge na javni razpis lahko mladi prevzemniki prejmejo pri svojem kmetijskem svetovalcu. Seznam INFO točk na povezavi TUKAJ.

Javni razpis najdete TUKAJ.

Več o tem na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki