Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022

Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, JSKS, Kmetijstvo, Ekonomika in PRP, PRP  | 
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pozivamo kmete, da z oddajo zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022 ne odlašajo. V četrtek, 24. februarja, se namreč začenja letošnja oddaja zbirnih vlog, ki jo bodo izvedli kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, in bo trajala do 6. maja.

Ključne besede: zbirne vloge, ukrepi kmetijske politike, kampanja 2022

V tem času bodo na 72 vnosnih mestih potekala svetovanja vlagateljem v zvezi z ukrepi kmetijske politike, nudilo se bo pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog in izvajalo elektronsko izpolnjevanje ter oddaja zahtevkov. V prihodnjih dveh mesecih naj bi po pričakovanju KGZS vnosna mesta obiskalo okoli 55.500 vlagateljev. »V izogib čakanju ter še vedno prisotnem tveganju širjenja korona virusa se je za vnos vloge treba naročiti na krajevno običajen način. Pomeni, da bo vnos zbirne vloge možen le ob predhodno dogovorjenem terminu vnosa,« sporoča vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Anton Jagodic.

Svetovanje vlagateljem se bo tako izvajalo z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom COVID-19. Tako lahko na vnos pride le ena zdrava oseba brez prehladnih znakov, zaželena je točnost prihoda ob dogovorjenem terminu, obvezna je uporaba mask, razkuževanje rok, ustrezna varnostna razdalja ter druga specifična navodila na posamezni lokaciji s katerimi vlagatelja seznani svetovalec v času naročanja.

Na KGZS vlagatelje opozarjajo, da je pred oddajo zahtevkov treba urediti različne podatke v registrih, kot na primer ureditev GERK-ov, prijavo trajnih nasadov, spremembe nosilcev in namestnike KMG, prenose plačilnih pravic, prijavo živali v različnih živalskih registrih in drugo ter se z zabeleženjem stanja in načrtovane proizvodnje na kmetiji pripraviti na oddajo zbirne vloge. Podatki morajo biti urejeni vsaj dan pred izpolnjevanjem vloge. Posebej opozarjajo na možnost ureditve prenosa plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2022, ki je mogoč le še do 28. februarja 2022.

Obenem se vlagateljem priporoča, da v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverijo pravilnost vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. Lahko kar doma prek spletnega pregledovalnika (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Dostop do podatkov je mogoč z vpisom KMG-MID številke. Pri pregledu je treba biti pozoren, da so na letalskih posnetkih meje GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Iz GERK-ov je treba izločiti ceste, dvorišča, jarke, razna nasutja gradbenega ali kakšnega drugačnega materiala, na novo zgrajene objekte, zaraščene površine in podobno, javiti spremembe rabe (njiva, travnik, trajni nasad …), odjaviti zemljišča, ki jih ne uporabljajo več, in odpraviti vse preostale nepravilnosti na GERK-ih. Kakršnokoli urejanje podatkov v RKG je treba opraviti na Upravni enoti, kjer se je prav tako treba predhodno naročiti, zato na KGZS pozivamo vlagatelje, naj z urejanjem tega ne odlašajo.

Da bo vnos zahtevkov potekal kar se da tekoče in hitro, naj vlagatelji s sabo prinesejo zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2021. V primeru spremenjenega transakcijskega računa kartico oziroma knjižico novega transakcijskega računa, če pride namesto nosilca kmetije na izpolnjevanje zbirne vloge pooblaščenec, mora le-ta prinesti dve originalno podpisani navadni pooblastili na obrazcu, ki ga poiščete na spletnih straneh kmetijsko gozdarskih zavodov ali KGZS.

Prav tako je treba prinesti izmere posameznih poljin (površine in razdalje) za posamezne GERK-e njiv, na katerih se goji več vrst rastlin, ter seznam vseh živali po kategorijah znotraj posameznih vrst na dan 1. februar 2022. V primeru oddaje živinskih gnojil podatke o prejemnikih gnojil in vrsto ter količino oddanih gnojil ter ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (zapisnike kontrolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz registra kmetijskih gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za preteklo leto, odločbo o dodelitvi plačilnih pravic, morebitne še nerešene pritožbe na odločbe …).

»Vlagatelje prosimo, da z oddajo zbirne vloge ne odlašajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju gneče in prekomernih obremenitev kmetijskih svetovalcev. Uporabne informacije in sprotne novosti objavljamo na spletni strani www.kgzs.si - podstran Vse o zbirnih vlogah 2022. Prav tako svetujemo, da si pred vnosom zbirne vloge preberete »informativni list« z zapisanimi glavnimi novostmi pri ukrepih kmetijske politike za leto 2022, ki ga prav tako najdete na naši spletni strani,« ob začetku kampanje dodaja Anton Jagodic.

Nazaj

Prihajajoči dogodki