37. tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja

37. tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
37.  tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja

Na Bledu poteka 37. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja. Osrednja tema tokratnega srečanja je Razvoj kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD). Sodelujoči na dvodnevnem dogodku so se strinjali, da je delo kmetijskih svetovalcev za slovensko kmetijstvo izjemno pomembno, vlaganje v njihovo izobraževanje in razvoj pa je naložba v večjo in bolj kakovostno samooskrbo.

Ključne besede: JSKS, posvet, OMD, kmetijski svetovalci

Pomembnost Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS)

Posvet, na katerem se že 37 let srečujejo kmetijski svetovalci, kmetje, predstavniki fakultet, raziskovalnih organizacij, kmetijskih institucij in drugi deležniki, ki delujejo v dobrobit kmetijstva,  po dveh letih spet poteka tudi v živo.

 

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič se je kmetijskim svetovalcem zahvalil za njihovo delo, ki je bilo precej oteženo predvsem v lanskem in začetku letošnjega leta zaradi epidemije covid-19. Dejal je, da so spremembe stalnica družbenega in gospodarskega življenja ter seveda tudi kmetijstva – nove tehnologije, vremenski  pojavi, zakonodajne rešitve, novi ukrepi Skupne kmetijske politike in še marsikaj: »Kmet se mora vseskozi prilagajati novim razmeram. Da lahko temu sledi, mora imeti ustrezna znanja. Za prilagoditev in usposobljenost ter nova znanja na kmetijah pa skrbi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije prek Javne službe kmetijskega svetovanja,« je poudaril. JSKS v zadnjem obdobju dobiva sveže kadre. Četrtina svetovalcev je mlajših od 40 let. Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS, je povedal: »Novi svetovalci spoznavajo dejansko sliko kmetijstva, ki je daleč od idilične, zato kmetje še kako rabijo svetovalce,« je dejal in se zahvalil za trud vsem svetovalcem, še posebej tistim, ki so prišli blizu oziroma do konca svoje poklicne poti: »Ohranili ste podeželje živo in v vsako vas po Sloveniji pripeljali evropski denar.«

Območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD)

Razvoj in napredek na OMD območjih je osrednja tema letošnjega posveta. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je dejala, da je Evropa že prepoznala, da v Sloveniji poteka kmetijska pridelava na manj ugodnih pogojih. Prenova sistema plačil ohranja zavezo po skrbni obravnavi teh območij: »Plačila za OMD  so se znatno povečala in predstavljajo pomemben delež sredstev razvoja podeželja,«  je povedala. Izpostavila je dobre rezultate dela JSKS:  »Dobro delo kmetijskega svetovanja je vidno na terenu, tam, kjer ste svetovalci predani svojemu delu, ne glede na delovni čas.«

Strateški načrt SKP 2023—2027 in Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP)

Letošnji posvet bodo zaznamovale tudi  novosti skupne kmetijske politike za prihodnje obdobje. Maša Žagar iz MKGP je  predstavila Strateški načrt skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027 za Slovenijo. O prehranski varnosti in trajnosti kot izzivu SKP je prek videopovezave spregovoril predstavnik Evropske komisije Wolfgang Burtscher,  predstavnica Euromontane Blandine Camus pa je predavala o tem, kako evropska kmetijska politika vpliva na kmetovanje na gorskih območjih. V nadaljevanju posveta bodo govorci spregovorili o posodobitvi in nadgradnji metodologije za točkovanje kmetij v OMD in drugih ukrepov in politik, značilnih za OMD.  Jutri, v drugem delu posveta, pa sledi dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga organizira MKGP.

 ______________________________________________________

Posvet lahko spremljate TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki