Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Stališča in pripombe, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje, Obvestila za javnost  | 
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

Razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

Ključne besede: okoljsko poročilo, strateški načrt, javna razprava

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja[1] začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe. Javna razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

Dne 22. julija 2022 pa bo ministrstvo izvedlo tudi javno obravnavo s predstavitvijo okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027).

Povezave do dokumentov:

Zainteresirano javnost vljudno vabijo k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe lahko oddate na posebnem OBRAZCU

Izpolnjene obrazce  lahko posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022. Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavili. ANONIMNIH mnenj in pripomb ter nerelevantnih komentarjev ne bodo upoštevali.

Javna obravnava s predstavitvijo Okoljskega poročila in SN 2023–2027

V okviru postopka javne razgrnitve bo 22. julija 2022, od 10. do predvidoma 12. ure, potekala javna obravnava s predstavitvijo vseh dokumentov. Dogodek bo potekal v Hiši EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana in prek spleta. POVEZAVA do dogodka (platforma Webex):

https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m9fd8410dbc3b599e7a02303d0770824d

Registracija na dogodek in vpis v spletno sejo dogodka bosta potekala od 9:30 do 10:00. Dogodek bo sneman. Posnetek bo dostopen na spletni strani ministrstva. Na javni obravnavi bosta predstavljena SN 2023–2027 in osnutek okoljskega poročila. Nato bo sledila vodena razprava, na kateri bodo udeleženci imeli možnost podajanja mnenj in pripomb. Udeležence prosijo, da se na dogodek PRIJAVIJO prek sistema 1KA na povezavi:

https://mkgp.1ka.si/a/3553aa7b

Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov

Nadaljnji postopki 

Po koncu javne razgrnitve in posvetovanja bodo v čim večji meri upoštevali prejeta mnenja in pripombe ter SN 2023–2027 in okoljsko poročilo ustrezno dopolnili in ju posredovali Ministrstvu za okolje in prostor v odločanje glede sprejemljivosti izvedbe vplivov SN 2023–2027 na okolje.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki