Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne načrte za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo

Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne načrte za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, PEFC, Obnovljivi viri, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne načrte za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo

Javne razgrnitve desetletnih območnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo bodo potekale od 25. 8. do 2. 9. 2022. 

Ključne besede: gozd, divjad, gospodarjenje z gozdovi, razgrnitev načrtov

Lastnike gozdov in kmete pozivamo, da pozorno pregledajo načrte, še posebno pa usmeritve za prihodnje gospodarjenje tako za gozdarski kot tudi lovski del. Na vsebine, ki niso v skladu z svojimi pričakovanji, naj podajo pisne pripombe.

Podane pripombe morajo biti zapisane

V okviru javne razgrnitve bodo po posameznih območnih enotah potekale  javne predstavitve. Pozivamo vas, da se jih udeležite v čim večjem številu. Svoje pripombe lahko podate tudi na teh predstavitvah, ob vaši zahtevi, da se jih umesti v zapisnik. Do teh pripomb se bo kasneje opredelil tudi Sveti ZGS Območnih enot.

Bodite pozorni na ...

Pri pregledu gozdarskih delov načrtov bodite pozorni na vse morebitne omejitve pri gospodarjenju z gozdovi, na usmeritve glede gospodarjenja z gozdovi, pozorni bodite tudi kako se umeščajo v prostor različne turistično rekreativne ali druge dejavnosti (kolesarske poti, ...).

V lovskih delih bodite pozorni na poglavje Cilj upravljanja s populacijami posameznih vrst divjadi, kjer je med drugim opredeljen trend želene številčnosti s ciljno gostoto in prostorsko razširjenostjo.

Osnutki načrtov so objavljeni na spletni strani ZGS na povezavi:  Javne razgrnitve 10 letnih gozdno gospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov

Datumi javnih predstavitev po posameznih območjih

GGN GGO

LUN

Območna enota ZGS

Kraj in obdobje javne razgrnitve (leto 2022)

Čas in kraj javne obravnave (leto 2022)

Kontaktna oseba

Telefon za informacije

Tolmin

Triglavsko; Zahodno visoko kraško

Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

26.07.-

31.08.

17:00

Sedež OE Tolmin

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin

Janez Pagon

05-3801-240 051 691 040

 

02.09.

Bled

/

Bled

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

26.07.-

01.09.

17:00

Sedež OE Bled, dvorana GG Bled

Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

Andrej Gartner

04-5750-300

 

02.09.

Kranj

Gorenjsko

Kranj

Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

26.07.-

02.09.

17:00

Gostilnica Kresnik

Kranjska cesta 2A, 4202 Naklo

Vanja Primožič

04-2024-200

 

02.09.

Ljubljana

Zasavsko

Ljubljana

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

26.07.-

25.08.

17:00

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig

Zabrv 12, 1292 Ig

Andrej Jeklar

01-2410-624

 

02.09.

Postojna

Notranjsko

Postojna

Vojkova 9, 6230 Postojna

26.07.-

26.08.

17:00

Krpanov dom Pivka

Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Peter Krma

05-7000-610

 

02.09.

Kočevje

Kočevsko - Belokranjsko

Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

26.07.-

29.08.

17:00

Sedež OE Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Tomaž Devjak

01-8950-400 041 657 391

 

02.09.

Novo mesto

Novomeško

Novo mesto

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

26.07.-

02.09.

17:00

Kmetijsko gozdarski zavod, OE Novo mesto

Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

Andrej Kotnik

07-3942-550

 

02.09.

Brežice

Posavsko

Brežice

C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice

26.07.-

30.08.

17:00

Upravna enota Brežice

Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice

Gregor Bogovič

07-4991-600

 

02.09.

Celje

Savinjsko - Kozjansko

Celje

Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje

26.07.-

01.09.

17:00

Osrednja knjižnica Celje

Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Matej Tajnikar

03-4255-180

 

02.09.

Nazarje

Kamniško - Savinjsko

Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

26.07.-

26.08.

17:00

Dom kulture Nazarje

Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje

Vid Preložnik

03-839-3770

 

02.09.

Slovenj Gradec

Pohorsko

Slovenj Gradec

Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

26.07.-

30.08.

17:00

PGD Legen

Legen 126, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Ljudmila Medved

02-8839-220 041 657 674

 

02.09.

Maribor

Slovensko goriško;

Maribor

Tyrševa 15, 2000 Maribor

26.07.-

31.08.

17:00

Kulturni dom Kamnica

Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica

Mateja Cojzer

02-2341-615 041 657 752

 

 

Ptujsko - Ormoško

02.09.

Murska sobota

Pomursko

Murska sobota

Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota

26.07.-

25.08.

17:00

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

Zvezna ul. 10, 9000 Murska Sobota

Štefan Kovač ml.

02-5349-500 041 657 845

 

02.09.

Kraško

Primorsko

Sežana

Partizanska cesta 49, 6210 Sežana

26.07.-

29.08.

17:00

Občina Sežana

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Matej Reščič

05-7074-400

 

02.09.

Nazaj

Prihajajoči dogodki