Kmetje so zaradi katastrofalne suše upravičeni do finančne pomoči

Kmetje so zaradi katastrofalne suše upravičeni do finančne pomoči

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Rastlinska pridelava, Obvestila  | 
Suša povzroča veliko škodo tudi pri koruzi

Suša povzroča veliko škodo tudi pri koruzi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) posredovala prve ocene stanja in škode zaradi pomanjkanja padavin.  Kmetijska suša se pojavlja skoraj po vsej Sloveniji, stanje na prizadetih območjih zaradi suše in vročine je zaskrbljujoče, saj so kmetje marsikje že izgubili velik del pridelka in s tem vir zaslužka. KGZS zato zahteva, da MKGP na osnovi ocene pripravi program in predlog finančne pomoči prizadetim kmetijam.

Po podatkih KGZS je od poljščin še najbolj prizadeta koruza, ki predvsem na lahkih peščenih tleh ne bo niti oblikovala storžev oziroma bodo ti zelo majhni in poškodovani. Ocenjujemo, da bo pridelek v povprečju od 40 do 50 % manjši, ponekod lahko govorimo tudi o od 80 do 100-odstotnem izpadu pridelka. Pri drugih žitih ocenjujemo izpad pridelka v povprečju 40 %, pri bučah in krompirju pa za 30 do 50 % manjši pridelek. Pri hmelju bo pridelek zmanjšan za okrog 40 %.

Izpad pridelka na travinju in travno-deteljne mešanice ocenjujemo v povprečju na okrog 50 %, v nekaterih predelih pa tudi do 90%.

V pridelavi zelenjave in sadja so največ škode povzročile visoke temperature, saj so listi ter plodovi ožgani, drobni in prisilno dozorevajo. Pridelki na vrtninah in sadju bodo nižji za vsaj 40 %, ponekod tudi od 80 do 100 %.

Tudi pri vinski trti, ki je na sušo sicer precej odporna, se kažejo vidni znaki pomanjkanja vode. Listi in grozdje venijo, bledijo in odpadajo. Pridelek bo lahko zmanjšan tudi do 50 %.

Veliko težav imajo živinorejci, ki že zdaj zaradi močno zmanjšanega pridelka na travinju težko zagotavljajo krmo za živali, obeta pa se še velik izpad pridelka koruze. Na območjih, kjer je izpad krme velik, so kmetje že prisiljeni zmanjševati stalež živali, morebiten dokup krme pa bo močno vplival na ekonomičnost kmetij.

KGZS na osnovi navedenih ocen ugotavlja, da je na kmetijskih rastlinah že nastala nepopravljiva škoda in zato dajemo MKGP pobudo,  da  se  pristopi  k  pripravi ocene škode v  kmetijski pridelavi zaradi suše in visokih temperatur v letu 2022.

Zbornica zato zahteva, da se na osnovi ocene pripravi program in predlog finančne pomoči prizadetim kmetijam, izvede predčasno izplačilo kmetijskih podpor ter zniža oziroma odpiše  prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter najemnine za kmetijska zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

______________________________________________

KGZS svetuje: Siliranje koruze, ki jo je prizadela suša

Nazaj

Prihajajoči dogodki