Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo mleko pridelovalo v stabilnem poslovnem okolju okolju

Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo mleko pridelovalo v stabilnem poslovnem okolju okolju

Kmetijstvo in okolje, Prireja mleka, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo mleko pridelovalo v stabilnem poslovnem okolju okolju

Izjava za javnost varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Ključne besede: varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Igor Hrovatič, odkupna cena mleka,

Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo mleko pridelovalo v stabilnem okolju, ne glede na nestabilne čase.

Veriga oskrbe z mlekom se je v preteklem obdobju pokazala kot stabilna veriga in kot veriga, kjer je z dogovorom mogoče premagati ovire. Vendar morajo za to biti izpolnjeni tudi ekonomski pogoji za prirejo mleka. Po podatkih  je Slovenija po odkupnih cenah mleka pri rejcih na repu Evropskih držav, za njo je samo Portugalska.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič pozdravlja dogovore deležnikov v verigi preskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki, vendar je treba vedeti, da mleka ne proizvaja nekdo iz sredine prehranske verige ali kdorkoli drug, ampak so edini, ki zagotavljajo količine kakovostnega mleka in oskrbe z njim samo slovenski rejci. Zato  morajo, kot najšibkejši člen v verigi, za svoje delo prejeti tudi ustrezno plačilo.

Obstajajo metodologije izračunov odkupne cene (kot je naprimer od Kmetijskega inštituta Slovenije), ki se jih je treba pri določanju cen držati. Dosežen je bil prvi premik, ali je dovolj velik, pa bodo pokazala nadaljnja dogovarjanja deležnikov. Po oceni varuha pa je tudi nesprejemljivo, da se cene po verigi navzgor dvigujejo z večkratnikom dviga odkupne cene pri rejcu. Kar bo na koncu najbolj občutil potrošnik. Varuh pričakuje ustrezen in trezen dogovor v verigi preskrbe z mlekom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki