Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi 2000

Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi 2000

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe  | 
Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi 2000

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2022 pričela s serijo regionalnih predavanj Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Prvih osmi predavanj se je udeležilo več kot 350 udeležencev.

 

Ključne besede: Natura 2000, Life-IP Natura.si, predavanja

Predavanja so potekala po enotnem programu, kjer so strokovnjaki varstva narave in kmetijstva predstavili:

  • Kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva
  • Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih
  • Priložnost Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000
  • Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu (predstavitev kmetijsko gozdarskih zavodov in video reportaže s kmetij)

Pri osmih predavanjih so sodelovali KGZS - Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Ljubljana, KGZS - Zavod Ptuj, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Celje, KGZS - Zavod Murska Sobota, KGZS - Zavod Kranj, KGZS - Zavod Maribor, območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Primere dobrih praks so predstavili tri zavarovana območja (Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Ljubljansko barje) in kmetje.

Vsa predavanja in video reportaže in intervjuji s kmeti so na voljo v novi rubriki Kmetje za Naturo 2000 na spletnem mestu Natura2000.si.

Udeleženci si želijo več podobnih srečanj

Ob koncu vsakega predavanja smo udeležence prosili za izpolnitev kratke ankete. Polovica od 355 udeležencev je izpolnila kratek vprašalnik. Rezultati so pokazali, da je 95,5 % anketirancev izvedelo nove informacije o Naturi 2000 in 84 % si želi več predavanj z vsebinami varstva narave in kmetijstva.

Med najbolj koristnimi predavanji sta bili Varstvo narave in kmetijstvo z roko v roki na terenu (predstavitev kmetijsko gozdarskih zavodov in video reportaže s kmetij) - 30 % in Priložnost Skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Naturo 2000 - 27 %.

Med vprašanimi je več kot polovica že vključenih v ukrepe KOPOP.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki