Dognojevanje ozimnih žit je pomembno kljub naraščanju cen gnojil

Dognojevanje ozimnih žit je pomembno kljub naraščanju cen gnojil

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Tehnološki list, Kmetijstvo, Poljedelstvo  | 
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno

Dognojevanje ozimnih žit je pomembno

Zima brez snega, pomanjkanje vlage v tleh zaradi premalo padavin, nizke temperature tal in  vsak dan dražja mineralna gnojila naj pridelovalce ozimnih žit ne odvračajo od pravočasnega prvega dognojevanja spomladi.

Trenutno ozimna žita zaradi suhih in hladnih tal še počasi rastejo, že ob prvih padavinah pa lahko pričakujemo začetek intenzivnega razraščanja, saj so tudi dnevi vsak dan daljši, svetlejši in toplejši. 

Prvo dognojevanje v spomladanskem času, zlasti pri ozimni pšenici in tritikali, ki se razraščata spomladi, vpliva na število poganjkov, na dolžino klasa in tudi na število zrnja v klasu. Optimalen čas za 1. dognojevanje ozimne pšenice spomladi je v fazi 1. do 3. stranskega poganjka.

Kadar je prvo spomladansko dognojevanje prepozno in če so odmerki priporočenih količin dušika prenizki, se bodo posledice tega poznale ob žetvi.

Sicer pa si več nasvetov, kako izvesti pravilno gnojenje, lahko preberete v tehnološkem listu, ki ga je pripravila strokovna skupina za poljedelstvo pri KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki