Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023

Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)  je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

 

Ključne besede: razpisi, terminski načrt

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 in Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) je bil sicer objavljen 14. 9. 2022. Posodobljen je glede na potrjeno 12. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, usklajeno z Evropsko komisijo.

Posodobljeni terminski načrt je na voljo na POVEZAVI

Nazaj

Prihajajoči dogodki