Prijava škode v akvakulturi in marikulturi

Prijava škode v akvakulturi in marikulturi

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
Prijava škode v akvakulturi in marikulturi

Podatke posredujte do jutri do 12. ure!

Ključne besede: prijava, škoda, ribogojstvo, akvakultura

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je konec avgusta opozorila na to, da je zaradi suše in posledično pogina rib, izbruha določenih bolezni, pojava parazitov in izgube krmnih dni stanje v ribogojstvu zelo kritično.

Na podlagi pobude KGZS je tako možno podati oceno škode na Upravo RS za zaščito in reševanje, na Komisijo za ocenjevanje škode. Na ta način je mogoče izpeljati postopke za povračilo škod zaradi izrednih razmer v akvakulturi in marikulturi. 

Oceno škode podajte v PREGLEDNICI.

Rok za prijavo je zelo kratek, izpolnjeno preglednico pošljite do jutri, srede, 21. septembra 2022 do 12. ure na elektronski naslov: miha.stular@kr.kgzs.si

Dodatne informacije: Miha Štular, KGZS - Zavod Kranj : 051 351 845

---------------

PRIMER IZRAČUNA IZGUBE PRIRASTA

Na ribogojnici je 1.000 kg postrvi šarenke predkonzumne velikosti.

Vsak dan zaužijejo 2 % biomase rib, to je 1.000 kg x  2 % = 20 kg krme.

Pri povprečni konverziji krme 1,1 to pomeni, da je izguba prirasta 20/1,1 = 18,2 kg na dan.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki