Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelenjave

Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelenjave

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelenjave

SO za zelenjadarstvo pri KGZS se je prejšnji teden na tretji seji, odzval na težke razmere na trgu z zelenjavo ter na poziv Odbora zelenjavne verige, da pridelovalci sporočijo problematiko na področju trženja in se opredelijo glede sheme IK za zelenjavo.Vsebino povzema tajnica SO dr. Dušica Majer.

 

Glavnino razprave na seji so prisotni namenili nevzdržnim razmeram na trgu zelenjave, kjer se srečujejo z velikimi pritiski trgovcev na cene, ki so bistveno nižje od pridelovalnih stroškov. Opozarjajo, da pridelovalci v takšnih razmerah ne bodo dolgo vzdržali. Strinjali so se, da bo na te razmere treba opozoriti javnost in politiko ter podati jasno informacijo o deležih zaslužka v verigi in koliko dejansko dobi kmet.

Dogovorili so se, da bo KGZS aktivno pristopila k ureditvi razmer na trgu. V ta namen se organizira novinarska konferenca, na kateri se predstavi razmere na trgu z zelenjavo, izračune lastne cene, ki jih pripravijo na KIS in strokovne službe KGZS ter deleže zaslužka kmeta in ostalih partnerjev v verigi. Poleg tega se pozove KIS k pripravi ažurnih izračunov lastne cene in Vlado RS, da cenovna razmerja in minimalno odkupno ceno zakonsko uredi.

SO za zelenjadarstvo je pripravil tudi predloge vsebin, na katere naj se osredotoči zelenjavna veriga:

  • urejanje cenovnih razmerij v verigi,
  • prizadevanje, da so izračuni lastne cene, ki jih pripravlja KIS osnova za oblikovanje odkupnih cen in da so izračuni redno posodobljeni glede na rast stroškov,
  • informiranje javnosti o deležih zaslužka posameznih deležnikov v verigi,
  • zahteva do Vlade RS, da cenovna razmerja v verigi zakonsko uredi,
  • prizadevanja za vključitev v verigo vseh trgovcev, ki to želijo,
  • uvajanje planirane proizvodnje na osnovi naročila trgovcev, ki naj najkasneje do 1. decembra v tekočem letu sporočijo pridelovalcem potrebe za prihodnje leto.

V zvezi s shemo IK in vstopom v program promocije so člani SO za zelenjadarstvo enotni, da podpirajo vzpostavitev sheme IK za zelenjavo, vendar ocenjuje, da trenutno v razmerah, ko se pridelovalci zelenjave borijo za preživetje zaradi izredno nizkih odkupnih cen, ki ne pokrivajo visokih stroškov pridelave, ni pravi čas za nadaljevanje postopka. Najprej se bodo usmerili na stabiliziranje stanja v panogi in ureditev težavnih razmer na trgu z zelenjavo, po tem pa bodo nadaljevali s pripravo sheme IK zelenjava.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki