Novice

Izberite kategorijo:
Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za last...
Agrarne skupnosti omogočajo gospodarjenje na po produktivnosti večinoma šibkih rastiščih.
Foto Pexels
Izšel je nov katalog turističnih kmetij v Slove...
Praznična ponudba s podeželja
Foto Pexels
Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020
Obvestilo za ekološke kmete
Foto Pexels
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživ...
Foto Pexels
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP
Foto Pexels
Foto Pexels
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Opozorilo rejcem perutnine, ptičja gripa na Hrv...
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Vzemite si čas za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v dobri družbi, še bolj super! Odlična priložnost za peko kruha ter jutranji klepet.
Foto Pexels
Foto Pexels
Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti
Foto Pexels
Tradicionalni slovenski zajtrk tokrat doma
Med upravičene naložbe šteje tudi nakup mehanizacije za stroje za prekladanje materialov.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Finančna pomoč zaradi okužbe s COVID-19
Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Kmetijstvo in omejitve
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal
Vrtove bodo izbirali v kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt. (Foto: Davorin Tome)
Webinar - perutninarstvo in prašičereja, 15. ok...
Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpor...
Foto Pexels
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšan...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hm...
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Sevnica je eden od krajev, kjer jih je prizadelo neurje
»Na naši kmetiji diši, diši po senu,« je izpostavil gospodar ekološke kmetije Zadravec z Miklavža pri Ormožu Matej Zadravec na dnevu odprtih vrat, ki je 23. avgusta potekal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Naš odziv na predlog sprememb zakona o kmetijstvu
Predstavniki ZSPM in KGZS s predavatelji pred Koroško kmetijsko gozdarsko zbornico v Celovcu FOTO: Julija Kordež
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Izgube telet v Sloveniji
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Od aprila do vključno septembra naj lastniki vsaj dvakrat mesečno pregledujejo gozdove s smreko.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta...
Foto: Eva Šabec
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Foto Pexels
V pričakovanju tretje obeležitve Svetovnega dne...
Vaše mnenje o pametnih vaseh
Slovensko kmetijstvo med in po epidemiji
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Posledice aprilske suše na kmetijskih rastlinah
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov.
Foto Marjan Dolenšek
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in se...
Mešan posevek kolerabice in solate (foto: Igor Škerbot)
Foto Miha Meško
Foto Pexels
Poziv za delo na kmetijah
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno...
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda
Stalež zveri je treba zmanjšati
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo...
Širokouhi netopir (Barbastells barbastellus), foto: Primož Presetnik
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Foto Pexels
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Informacija glede sezonske delovne sile
Nov dokument na temo krajinskih značilnosti
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in g...
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pre...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Ukrepi po spomladanski pozebi
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sad...
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in osta...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic e...
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Slo...
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja...
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih z...
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Spremembe burijo duhove
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16....
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura...
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spr...
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz...
Javna razprava o osnutku Strategije prostorskeg...
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Obvestilo rejcem perutnine
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.