Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Kmetijstvo in okolje, Poljedelstvo  | 
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izjemoma podaljšalo rok setve prezimnih posevkov na 10. november in začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, na 1. december.

Velika namočenost kmetijskih tal je povzročila, da so bila ta neprimerna za spravilo pridelkov in pripravo tal za setev prezimnih posevkov. Zato smo s KGZS podali pobudo, da se zaradi vremenskih razmer, ki so vplivale na zakasnitev spravila, predvsem koruze, podaljša rok setve in tudi rok začetka, ko mora njivske površine pokrivati zelena odeja.  Predvsem je to pomembno zaradi zahtev, ki jih postavlja ukrep KOPOP.

O tem, za koga velja ta izjema, si lahko preberete v odgovoru ministrstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!