Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk

Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sadjarstvo  | 
Foto Miha Meško

Foto Miha Meško

Zanimive informacije o posledicah spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk na območju Podravja ter kako naprej, lahko preberete v sadjarskem obvestilu, ki sta ga pripravila specialista za sadjarstvo na KGZS Zavodu Maribor mag. Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak.

Ključne besede: Kmetijstvo, sadjarstvo, pozeba, suša

"Zadnji spomladanski mrazovi iz noči 14. na 15. april 2020 so še dodatno poškodovali preostale počasi odpirajoče cvetove jablan vseh sort v regiji Podravje.

Delež pozeblih cvetov jablan se je v mnogih nasadih jablan glede na predhodne pozebe občutno povečal, na najmanj 50-100 %," med drugim navajata sadjarska specialista mag. Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak v sadjarskem obvestilu, ki nosi naslov Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk.

Najdete ga na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle