Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk

Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sadjarstvo  | 
Foto Miha Meško

Foto Miha Meško

Zanimive informacije o posledicah spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk na območju Podravja ter kako naprej, lahko preberete v sadjarskem obvestilu, ki sta ga pripravila specialista za sadjarstvo na KGZS Zavodu Maribor mag. Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak.

Ključne besede: Kmetijstvo, sadjarstvo, pozeba, suša

"Zadnji spomladanski mrazovi iz noči 14. na 15. april 2020 so še dodatno poškodovali preostale počasi odpirajoče cvetove jablan vseh sort v regiji Podravje.

Delež pozeblih cvetov jablan se je v mnogih nasadih jablan glede na predhodne pozebe občutno povečal, na najmanj 50-100 %," med drugim navajata sadjarska specialista mag. Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak v sadjarskem obvestilu, ki nosi naslov Posledice spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk.

Najdete ga na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki