Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

Več tisoč uporabnikov je pred časom dobilo obvestilo, da morajo do 31. decembra podaljšati vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo.

Ključne besede: vodno dovoljenje, lastna oskrba

Vodno dovoljenje se na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev. O podaljšanju vodnega dovoljenja se odloča na podlagi prejete vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja, ki se vloži na predpisanem obrazcu. 

Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode. Izpolnjeni vlogi je treba priložiti naslednje dokumente: dokazilo o mestu izvajanja vodne pravice (dejansko mesto odvzema vode, ki ga lahko pridobite iz Atlasa voda ali z geodetsko izmero); pisno pooblastilo (če prosilca zastopa pooblaščenec in ni izpolnjeno že v I/4. točki te vloge) in izjavo pristojne občine, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno.Po ustni informaciji, ki smo jo pridobili na Direkciji Republike Slovenije za vode, je treba do konca leta poslati zgolj izpolnjeno  vlogo, ostalo potrebno dokumentacijo pa se ureja naknadno.

Izpolnjen obrazec se lahko pošlje po pošti na naslov:

  • Direkcija Republike Slovenije za vode, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
  • ali po e-pošti na naslov: gp.drsv@gov.si

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki