Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije

Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije

Gre za strožje ukrepe, pri čemer Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 še vedno dovoljuje določene izjeme od tega, piše Urška Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS.

Dodatni ukrepi stopijo v veljavo 27.10. 2020.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, omejitev gibanja

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela nove omejitve glede gibanja in zbiranja oseb. Po novem je prepovedano prehajanje občinskih meja in ne več meja posameznih statističnih regij. Gre za strožje ukrepe, pri čemer pa Odlok dovoljuje določene izjeme.

Tako je občinske meje mogoče prehajati tudi zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja delovnih nalog, opravljanja gospodarske, kmetijske in gozdarske dejavnosti in izvajanja vzdrževalnih ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Sicer pa so izjeme, ki veljajo tudi za ožje družinske člane osebe, ki izjemo uveljavlja (to so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj, še naslednje:

 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Odlok prinaša jasno navodilo glede dokazovanja izjem, zaradi katerih sme posameznik prehajati občinske meje. Posamezno izjemo se tako dokazuje z ustreznim dokazilom, s katerim se izkaže uveljavljanje izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki mora vsebovati naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje izjemo,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Vzorec izjave je dostopen TUKAJ.

Dokazilo skupaj z lastnoročno podpisano izjavo, ki vsebuje vse prej navedene podatke, je upravičenec dolžan pokazati policistu oziroma zdravstvenemu inšpektorju, v kolikor ga ta od njega zahteva. V kolikor bi posameznika pri kršitvah zalotil pripadnik Civilne zaščite, ga sme opozoriti, v primeru neupoštevanja navodil pa tudi obvestiti policijo.

Hkrati opozarjamo na časovno omejitev gibanja. Prepoved gibanja velja med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostopa in nudenja storitev za nujne primere, opravljanja storitev dostave hrane ali zdravil, potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Prav tako je prepovedano zbiranje več kot 6 oseb hkrati, razen za ožje družinske člane ali člane istega gospodinjstva. Svetujemo dosledno upoštevanje vseh navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopna TUKAJ.

Navedeni ukrepi stopijo v veljavo 27.10. 2020, do takrat pa še veljajo omejitve glede zbiranja in gibanja ljudi, o katerih smo pisali TUKAJ. Hkrati dodajamo, da za enkrat ni sprememb glede ponujanja blaga in storitev, o čemer smo tudi pisali v slednjem prispevku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki