Povabilo za sofinaciranje projektov za primere posebne rabe vode

Povabilo za sofinaciranje projektov za primere posebne rabe vode

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava  | 
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.

Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k oddaji predlogov projektov za preveritev interesa za sofinanciranje projektov za reinjekcijske vrtine za primere posebne rabe vode za potrebe ogrevanja in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za rastlinjake, namenjene za kmetijsko pridelavo hrane, ki izkoriščajo zaprt reinjekcijski sistem.

Ključne besede: okolje, namakanje, pridelava hrane

Na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) kot posebnega predpisa, ki zgolj pospešuje ali pa olajšuje možnost pridobitve vodne pravice v primeru, da bo vzpostavljena reinjekcija ter opredeljuje možnost sofinanciranja stroškov izdelave vrtin iz podnebnega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor povabilo k oddaji predlogov projektov za sofinanciranje projektov za reinjekcijske vrtine.

Namen tega povabila je preveritev interesa za sofinanciranje projektov za reinjekcijske vrtine za primere posebne rabe vode za potrebe ogrevanja in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za rastlinjake, namenjene za kmetijsko pridelavo hrane, ki izkoriščajo zaprt reinjekcijski sistem. S tovrstnimi projekti in aktivnostmi se želimo približati energetskim in okoljskim ciljem varovanja okolja, predvsem voda.

Posredovane pobude so za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neobvezujoče in to poizvedovanje še ne pomeni financiranja projekta.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor prejete predloge pregledalo in na tej osnovi pripravilo javni razpis v skladu s tretjim odstavkom 47. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 80/20).

Predlog mora biti posredovan na priloženem obrazcu do 30. 8. 2020. Predloge pobud kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov ministrstva gp.mkgp@gov.si.

Povezavi:

Obrazec

Povabilo

Nazaj

Prihajajoči dogodki