Obvestilo rejcem perutnine

Obvestilo rejcem perutnine

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Živinoreja  | 
Obvestilo rejcem perutnine

V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 pri perutnini.

Ključne besede: perutnina, influenca, opozorilo

Do sedaj so pojav bolezni prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija. Nobena od držav članic ni prijavila primera bolezni pri prostoživečih pticah.

Bolezen se prenaša s kontaktom zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki kot so nosni in očesni izcedek, slina in iztrebki ter okuženimi termično neobdelanimi proizvodi kot so jajca in meso.

Poleg tega se bolezen širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pomemben pri širjenju okužbe je tudi prisotnost ljudi, ki lahko virus širijo s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

Čeprav bolezen še ni zelo razširjena priporočamo, da rejci perutnine upoštevate dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo:

  • nastanitev perutnine v zaprtih oziroma ograjenih in pokritih prostorih;
  • krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
  • omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino.

Pomembno je, da rejci perutnine pozorno spremljate zdravstveno stanje živali in v primeru kakršnihkoli sprememb (pogin, padec nesnosti, spremembo v obnašanju živali) o tem nemudoma obvestite veterinarja.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki