Korona ukrepi na področju kmetijstva

Korona ukrepi na področju kmetijstva

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Urška Ahlin Ganziti tokrat predstavlja ukrepe s področja kmetijstva ter ukrepe, ki jih kmetje lahko koristijo kot delodajalci in so zajeti v 5. paket korona ukrepov.

Ključne besede: Koronavirus, paket korona ukrepov

V soboto, 24.10.2020 je v veljavo stopil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki prinaša že 5. paket korona ukrepov. O pravici kmečkih zavarovancev do univerzalnega temeljnega dohodka, nadomestila zaradi karantene oziroma varstva otroka ter finančne pomoči v primeru okužbe smo že pisali. Tokrat predstavljamo ukrepe s področja kmetijstva ter ukrepe, ki jih kmetje lahko koristijo kot delodajalci.

Za področje kmetijstva so bili sprejeti naslednji ukrepi:

 • postavitev objektov za kmetijsko pridelavo,
 • namakanje,
 • izkoriščanje geotermalne energije v rastlinjakih,
 • nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih,
 • finančno nadomestilo za ekstrakcijo hmelja,
 • začasno podaljšanje izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi,
 • možnost določitve urnika izvajanja pregledov živali pred in po zakolih za obrate, ki zakoljejo do največ 1000 GVŽ letno,
 • možnost opravljanja predpisanih izobraževanja oziroma usposabljanj z delovnega področja MKGP preko elektronskih medijev ali spleta, zaradi izognitve okužbam s COVID-19
 • elektronsko vlaganje vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev ne glede na dejstvo ali oseba razpolaga z elektronskih podpisom ali ne.

Kmetom delodajalcem za delavce, ki so pri njih zaposleni s pogodbo o zaposlitvi, sta namenjena naslednja ukrepa:

 • nadomestilo plače delavcem zaradi odrejene karantene oziroma varstva otroka,
 • delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v času sprejemanja zakona podala tudi pripombe, ki pa jim pristojni žal niso prisluhnili. Pripombe so se sicer nanašale na naslednje vsebine:

 • upravičenost kmetov do zaščitne opreme iz blagovnih rezerv,
 • vzpostavitev zakonske podlage za sektorske pomoči in
 • postavitev rastlinjakov se šteje kot enostavni objekt ne glede na boniteto zemljišča.
Nazaj

Prihajajoči dogodki