Usposabljanje za KOPOP

Usposabljanje za KOPOP

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.

Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.

Predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) zaradi epidemije koronavirusa vbo izvedeno na drugačen način, kot se je izvajalo v preteklih letih. 

Ključne besede: KOPOP, usposabljanje,

Operacije ukrepa KOPOP prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti, krajine in genskih virov le, če se izvajajo. Zato zainteresirane obveščamo, da se lahko v letu 2020 vključite v operacije, v katere so novi vstopi še mogoči, saj bodo tako z vašo pomočjo dosegle svoj namen. 

Podrobnosti na POVEZAVi, lahko pa se pozinamate tudi Za več informacij o operacijah KOPOP se lahko obrnete na izpostave Javne službe kmetijskega svetovanja KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle