Evropski dan Nature 2000

Evropski dan Nature 2000

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS  | 
Foto: Eva Šabec

Foto: Eva Šabec

Danes obeležujemo Evropski dan Nature 2000. Ob tej priložnosti objavljamo prispevek Eve Šabec, projektne sodelavke LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, z Ministrstva za okolje in prostor RS.

 

Ključne besede: Natura 2000

V drugi polovici maja, ko po ledenih možeh že lahko zaključujemo s saditvijo vrtnin in rož, obeležujemo številne dneve, ki so posvečeni naravi: Svetovni dan čebel (20. maj), Evropski dan Nature 2000 (21. maj), 20-letnico razglasitve obeležitve Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti (22. maj), Evropski dan parkov (24. maj), prav tako 3. teden v maju poteka Slovenski teden parkov, teden kasneje še teden slovenskih gozdov.

Varstvu evropske in slovenske naravne dediščine ter Naturi 2000 posvečamo Evropski dan Nature 2000, ki ga praznujemo 21. maja. Letošnji, že 18. Evropski dan Nature 2000 bomo obeležili s sloganom »Mladi in narava«.

Začetek praznovanja sega v leto 1992, ko sta Evropska komisija in Evropski parlament ob sprejetju Direktive o habitatih in finančnega programa LIFE razglasila Dan Nature 2000.

Natura 2000 je družbena zaveza, da bomo in kako bomo varovali naravo, kar smo v Evropski uniji opredelili z enotno zakonodajo. Glavni cilj evropskega omrežja Natura 2000 je ohraniti pestrost narave. Z varstvom živali in rastlin v omrežju naravnih okolij (habitatov) skrbimo za naravo v celoti. S tem ohranjamo tudi pogoje za življenje človeka.

Natura 2000 pokriva več kot 18 % kopnega in skoraj 6 % morskega dela Evropske unije in je največje omrežje zavarovanih območij na svetu.

Območja Natura 2000 pokrivajo dobrih 37 % ozemlja naše države. Kar 70 % območij Natura 2000 zajema gozdove, okrog 20 % je na kmetijskih površinah, 5 % na površinah nad gozdno mejo, 2 % na pozidanih in 1 % na vodnih površinah. Približno 12 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji (10.518 od 69.902) kmetuje na območju Nature 2000, med njimi prevladujejo kmetijska gospodarstva z 2 do 5 ha kmetijskih površin (povprečna velikost kmetijskega gospodarstva na ravni Slovenije je 6,9 ha).

Teden pred praznovanjem Evropskega dne Nature 2000, je bila v okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji osvežena spletna stran Natura2000, kjer lahko dobite več informacij o omrežju Natura 2000 v Sloveniji, vrstah, habitatnih tipih in aktualnih dogodkih ter projektnih aktivnostih. Komunikacija Nature 2000 se s projektom seli na splet, kjer nam že lahko sledite na Facebook in Instagram profilu ter Youtube kanalu.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sodeluje v omenjenem LIFE integriranem projektu v vlogi koordinatorja med sodelujočimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi. Povezuje se tudi z drugimi projektnimi partnerji pri pripravi poročil o stanju in predlogih ukrepov na pilotnih območjih. V nadaljevanju projekta bo skrbela za prenos znanja in projektnih aktivnosti na kmetijske svetovalce in posledično na kmete. 

Skozi generacije smo naravo ohranili v takšni meri, da danes več kot polovico Slovenije (56 %) varujemo z zavarovanimi območji, naravnimi vrednotami ali ekološko pomembnimi območji. V javnomnenjski raziskavi, ki je bila v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI izdelana na reprezentativnem vzorcu, je več kot 1.000 sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave. Skoraj 64 % anketirancev je že slišalo za Naturo 2000 (povprečje EU28 je 11 %), skoraj 80 % vprašanih je odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000.

Anketiranci, med katerimi so bili tudi lastniki gozdov in kmetovalci, so navedli, da bi se bili pripravljeni izogniti obisku določenega območja, ker so tam mirne cone za živali (89,8 %), prilagoditi gnojenje (85,9 %), odstraniti tujerodno vrsto (83,9 %), prilagoditi košnjo travnika na določeno obdobje (79,4 %) in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi (77,7 %).

Vsi si želimo, da gre naravi dobro, to lahko dosežemo le skupaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki