Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornost

Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornost

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori  | 
Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornost

Seja strokovnega odbora za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost pri KGZS v znamenju protikoronskih ukrepov

Na 1. izredni seji strokovnega odbora za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost, ki je potekala v torek, 29. septembra, v prostorih KGZS so obravnavali vsebino možnih ukrepov namenjenih okrevanju po epidemiji.  Na seji so sodelovali tudi predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine, Sindikata kmetov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Udeleženci so prišli do enotnega zaključka, da mora biti kmetijstvo vključeno v mehanizem za okrevanje in odpornost in da je treba zagotoviti dovolj sredstev.

V nadaljevanju smo obravnavali možne vsebine podpor: investicije v govedorejske objekte, vzpostavitev vzajemnega sklada za upravljanje s tveganji v kmetijstvu,  investicije v zbirne, skladiščne, dodelovalne in distribucijske centre, socialne inovacije za revitalizacijo spečega potenciala marginalnih skupin (kmetov, mladih, žensk) ter digitalizacijo strokovnih služb v kmetijstvu in jih podprli.

Sestanek se je nadaljeval s predstavitvijo koncepta priprave izhodišč KGZS do nove skupne kmetijske politike in oblikovanja strateškega načrta. Na koncu je bilo predstavljena tudi vsebina zelenega dogovora.

Nazaj

Prihajajoči dogodki