Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020

Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020

V drugi polovici novembra je potekal  posvet o  prostovoljnih ukrepih  za uresničevanje ciljev ohranjanja narave v okviru Skupne kmetijske politike po letu 2020.

Ključne besede: SKP, biotska raznovrstnost, BF,

Sodelavci Katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo Oddelka za zootehniko BF so organizirali strokovni posvet o možnih novih ukrepih kmetijske politike za izboljšanje stanja biotske pestrosti, ki je potekal 19. novembra 2020.

Namen dogodka, ki  je potekal v okviru pobude znanstvenikov za izboljšanje uspešnosti SKP pri ohranjanju narave, je bil omogočiti strokovno razpravo o načinih za izboljšanje učinkovitosti instrumentov SKP, namenjenih ohranjanju narave.

Na posvetu so sodelovale raziskovalne in druge ustanove, ki so predstavile rezultate svojih raziskav in predloge ukrepov za spodbujanje nadstandardnih kmetijskih praks, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja biotske pestrosti v Sloveniji. 

Predstavljene so bile naslednje vsebine:

  • Predlog prenove ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti travišč
  • Rezultatska shema za ohranjanje vrstno bogatih travnikov "Pisan travnik"
  • Rezultatska shema za ohranjanje suhih travišč (HT 6210 in HT 6230) na območjih Natura 2000 v vzhodni Sloveniji
  • Rezultatsko usmerjeni ukrepi za izboljšanje gnezditvene uspešnosti ptic na njivah
  • Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov)
  • Neproizvodne naložbe za obnovo in ohranjanje krajinskih značilnosti
  • Uvedba samostojnega in prostovoljnega ukrepa "Ohranitveno kmetijstvo"

Povezava do predstavitev je na voljo TUKAJ

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki