Vizija razvoja slovenskega podeželja

Vizija razvoja slovenskega podeželja

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Objavljamo zaključke razprave o oblikovanju nove strategije podeželja. 

Ključne besede: SHERPA, razvoj podeželja

Deležniki projekta SHERPA, ki je sofinanciran iz programa Obzorje 2020, so v dogovoru z Evropsko komisijo, zaključilo z razpravo in pripravili sklepno verzijo skupnih stališč pod naslovom »Vizija razvoja slovenskega podeželja«.

Cilj razprave, v kateri je sodelovala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je ugotoviti stanje, opraviti analizo o dejavnikih razvoja, ugotoviti priložnosti, šibkosti, priložnosti in tveganja v povezavi s podeželjem, predvsem pa oblikovati perspektivo, kako ga razumeti in kakšno podeželje želimo.

»Gre za uravnoteženi pristop, ki bo poskušal graditi na trajnosti, na kakovosti življenja prebivalcev, sinergiji med gospodarstvom in naravnimi viri. Zato potrebujemo skladen pristop vseh politik in jasno razumevanje vloge in pomena podeželja za Slovenijo. Če bomo uspeli to sporočilo prenesti v javnost in obenem krepili dialog med vsemi deležniki, med vladno sfero, civilno družbo in raziskovalci, smo naredili majhen, a pomemben korak naprej,« je zapisal prof. dr. Emil Erjavec, koordinator stičišča.

Naj služi kot most za nadaljnjo razpravo in pomaga iskati novo vlogo podeželja v slovenski družbi. Povzetek stališč razprave najdete na povezavi TUKAJ.  

Nazaj

Prihajajoči dogodki