Skriti zakladi naših kmetij – stare sorte kmetijskih rastlin

Skriti zakladi naših kmetij – stare sorte kmetijskih rastlin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin

Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin

Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije zbirata podatke o pridelavi starih domačih sort na slovenskih kmetijah. S pridobljenimi podatki bodo v okviru nadaljnjega dela lahko sooblikovali načine ohranjanja starih domačih sort in njihovo nadaljnjo uporabo na slovenskih tleh ter zagotovili večjo raznolikost v rastlinski pridelavi sedanjim in prihodnjim rodovom.

Ključne besede: anketa, stare sorte kmetijskih rastlin

Za celovit pregled bi želeli pridobiti čim več informacij, zato vas prosijo, če jim lahko pri tem pomagate. Če stare sorte ohranjate ali pridelujte sami oziroma poznate koga, ki se še ukvarja s tem, vas prosijo, da izpolnite oziroma mu posredujete anketo, ki je dostopna na https://www.1ka.si/staresorte. 

Lahko pa se izpolni tudi priložen anketni list.

Anketo izvajajo v okviru projektne naloge 'Pregled, inventarizacija in monitoring rastlinskih genskih virov, ki so pomembni za prehrano in kmetijstvo in se ohranjajo in situ na kmetijskih gospodarstvih', ki je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep M10.2. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki