Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno

Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Govedoreja, Drobnica, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno

Na 18. seji Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil včeraj obravnavan in s strani članov komisije podprt ter poslan v obravnavo Državnega zbora predlog Zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

Ključne besede: Interventni zakon, zveri, volk, medved

»V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije aktivno sodelujemo pri pripravi zakona, ki je nujen. Ohranjanje kmetovanja in poseljenost podeželja je eden najpomembnejših ciljev razvojnih politik, ki ga bo težko doseči brez zagotovljenega ravnovesja ter razumne politike upravljanja prostora. Za pretežni del Slovenije sta značilna drobna posestna struktura in gosta poseljenost. Kmetijska in gozdarska dejavnost ohranjata poseljenost na odmaknjenih območjih, kjer se prepletajo kmetijske in gozdne površine.

Treba se je zavedati, da je območje, primerno za velike zveri v Sloveniji, poseljeno. Gre za prostor, ki nudi zverem dobre možnosti za širitev. Uravnavanje populacije divjih zveri tako ne moremo prepustiti zgolj naravnim zakonitostim. Prav tako se situacije ne da rešiti le z občasnimi izjemnimi posegi,« meni direktor KGZS Branko Ravnik.  

Cilj predloga je, da se interventno poseže v populacijo rjavega medveda in volka, uravna gostota ter vzpostavi učinkovit način določanja števila velikih zveri v obsegu, ki omogoča sobivanje ter ohranitev kmetijske dejavnosti.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave najdete TUKAJ.

Novica o tem je TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!