Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epidemije

Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epidemije

Kmetijstvo in okolje, Gospodarjenje  | 
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epidemije

Vlada RS je obravnavala prvi paket ukrepov za blaženje posledic ukrepov za boj proti širjenju okužbe s koronavirusom Covid-19, ki bodo prebivalstvu in gospodarstvu omogočile lažje poslovanje ter zagotavljala socialna varnost državljanov.

Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil, je predstavila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandra Pivec.

Ukrepi, ki so vključeni v predlog paketa za blaženje posledic predhodno sprejete zakonodaje med drugim določajo nadomestilo za čas bolezni zaradi COVID-19 za kmete, nosilce dopolnilnih dejavnosti in turističnih kmetij. Prav tako bo za čas bolezni veljal odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane.

S predlogom zakona se bo članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19 ter so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, za prvi mesec bolezni omogočilo pridobitev nadomestila za čas odsotnosti. Višina nadomestila bo znašala 80 % minimalne plače za delo s polnim delovnim časom.

Upravičeni do odloga plačila prispevkov bodo tudi kmetje, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost. Odlog plačila prispevkov bo zagotovljen za dajatve, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, in sicer najkasneje do 31. 3. 2022.

Prvi, tako imenovani korona zakon predvideva finančno podporo za nosilce kmetijskih gospodarstev, fizične osebe z dejavnostjo, zadruge in gospodarske družbe iz kmetijskega in živilsko-predelovalnega sektorja v primeru izpada dohodka zaradi padca cen v času epidemije in glede na stanje cen v enakem obdobju leta 2019 (padec cen se pričakuje zlasti na mlečnem in mesnem sektorju), povračilo škode zaradi nezmožnosti prodaje zalog, pri plačilu terjatev, ki jih ti niso sposobni plačati (zaradi neprodanih zalog, nižjih cen kmetijskih proizvodov...).

Ukrep vključuje tudi izplačilo škode zaradi omejevalnih ukrepov drugih organov in služb (npr. neosemenjevanje krav zaradi nevarnosti prenosa COVID-19 s kmetije na kmetijo ipd.). Pomoč zajema še nekatere druge ukrepe, kot so sprememba javnega naročanja hrane (hrano, ki jo kupujemo iz proračuna naj bo predvsem slovenska) ter oprostitev akontacije dohodnine za investicijsko podporo v delu, ki se nanaša na sofinanciranje lastnega dela upravičencev iz ukrepov SKP.

Ministrica je na novinarski konferenci poudarila še dva ukrepa, vezana na izplačila v okviru izplačila skupne kmetijske politike. MKGP bo izplačal 70 odstotkov avansa vsem, ki so uspešno kandidirali na razpisih, načrtujejo pa se tudi ugodni krediti za potrebe investicij v osnovno dejavnost in repromaterial.

Ne nazadnje se predvideva izplačilo nadomestila tudi za ribiče in gojitelje školjk, ki so zaradi nezmožnosti prodaje na tujih trgih, predvsem italijanskem, ostali praktično brez prihodkov. Za ribiče bo zato v veljavo stopila oprostitev plačila privezov, za gojitelje školjk pa oprostitev plačila vodnega povračila.

Nazaj

Prihajajoči dogodki