Nevarnost pozebe!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Nevarnost pozebe!

Javna služba v sadjarstvu (JSS) in Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) opozarjata  pred nevarnostjo pozebe cvetov oz. rodnega nastavka. Svetujeta dr. Matej Stopar, strokovni koordinator JSS in Vojko Bizjak, vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje pri KGZS.

Ključne besede: Pozeba, sadjarstvo

Po napovedih ARSO je za začetek drugega tedna napovedana možnost nizkih jutranjih temperatur. V preteklih dneh so kmetijski svetovalci, specialisti za sadjarstvo pri KGZS zbrali ter posredovali JSS nekaj informacij s terena.

Večinoma poročajo za jablano v kontinentalnem delu Slovenije, da je bila v fenološki fazi BBCH 53 ali BBCH 54-(fazi mišjega ušesca C3). Na izpostavljeni lokacijah in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summarred), pa vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55). Hruške so bile včeraj v povprečju v fenološki fazi BBCH 54, 55 in 56.

Kdor ima možnost za aktivno zaščito z oroševanjem ali mikrooroševanjem, naj se pripravi. Preglejte Tehnološka navodila pred spomladansko pozebo, kjer so opisane možnosti za zaščito sadnega drevja z drugimi, večinoma ogrevalnimi ali dimnimi sistemi. Najdete jih na povezavi 1/TUKAJ in 2/TUKAJ.

Preglejte še poročilo poskusa v zvezi s proti-pozebnim škropljenjem, ki so ga opravili v Sadjarskem centru Maribor leta 2017, ki ga najdete tukaj.

Predstavitev traktorskega priključka za preprečitev pozebe si lahko ogledate TUKAJ ali spodaj.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!