Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmeljišč

Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmeljišč

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Hmeljarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava  | 
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmeljišč

Rok za vložitev vloge je podaljšan za 1 mesec, do 15. oktobra 2020.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi napada karantenskega škodljivega organizma viroidne zakrnelosti hmelja.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja.
S podaljšanjem objave javnega razpisa se bo omogočila dodatna možnost kandidiranja upravičencem za podporo obnove hmeljišč, ki so še v postopkih izvedbe odrejenih ukrepov odstranitve okuženih rastlin.

Več...

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki