Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram

Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost  | 
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram

Delovanje Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS v času epidemije poteka nemoteno, le prilagojeno razmeram in novim pogojem.

»V skladu z usmeritvami vlade in pristojnih ministrstev ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo v Javni službi kmetijskega svetovanja pri KGZS izvedli vrsto ukrepov, ki bodo omogočali varno delo in hkrati zagotavljali storitve kmetijskega svetovanja kmetom,« pravi Anton Jagodic, vodja Javne službe kmetijskega svetovanja na KGZS.

V sektorju za kmetijsko svetovanje in v oddelkih za kmetijsko svetovanje po kmetijsko gozdarskih zavodih so v prvi fazi veljave ukrepov organizirali svoje delo na daljavo ter pripravili navodila z izborom nalog, ki so del programa dela JSKS in se lahko opravljajo v novonastalih pogojih.

V teh dneh so se osredotočili na zbiranje težav, ki jih imajo kmetje in so povezane z že opredeljenimi roki izvajanja ukrepov kmetijske politike ter zahtevanimi aktivnostmi iz ukrepov kmetijske politike. Prav tako beležijo težave, ki jih imajo kmetje z oskrbo, dvolastniki s prehodi meja in trženjem kmetijskih pridelkov. Sodelujejo v sistemu, kjer se zbrane informacije dnevno posredujejo v reševanje pristojnim organom ter nato rešitve posredujejo nazaj do terenskih svetovalcev in kmetov. Pregledujejo in pripravljajo se predlogi na objavljene osnutke in predloge zakonodajnih rešitev.

Na vseh spletnih straneh KGZS in zavodov KGZS (tudi na lokacijah pisarn JSKS) je objavljeno, kam se kmetje lahko obrnejo po nasvet ali sporočajo svoje težave. Svetovalci so dosegljivi in dajejo nasvete vsem kmetom, ki jih pokličejo na njihove službene mobitele ali objavljene telefonske številke pisarn na terenu. Pospešeno uvajajo tehnologijo, ki bo omogočila svetovanje kmetom na daljavo. Svetovalci kmete obveščajo in svetujejo prek e-pošte in posebnih e-obvestil (obvestila z aktualnimi informacijami za e-obveščanje kmetov po panogah) in z naslovljeno direktno pošto.

V pisarnah se opravljajo tiste naloge, kjer lahko kmetje sodelujejo na daljavo. Na primer gnojilni načrti, kolobarji, priprava vlog, priprava mnenj, priprava gnojilnih načrtov, načrtov kolobarjenja, pomoč pri izpolnjevanju vlog za vodna dovoljenja, izdelujejo se izračuni obremenitve z dušikom in pripravljalo se bilance krme, pošiljanje aktualnih nasvetov po elektronski pošti do kmetij z DD, koordinacija in vso ostalo delo za izdajo novega kataloga turističnih kmetij Slovenije, urejanje seznamov prijavljenih izdelkov Dobrot slovenskih kmetij, urejanje dokumentacije že ocenjenih izdelkov Dobrot slovenskih kmetij, koordinacija in vso ostalo delo za izdajo novega kataloga turističnih kmetij Slovenije.

Prek svetovalcev širijo informacije (objave, e-pošta, Facebook) o seznamih ponudnikov lokalno pridelane hrane in spodbujajo uporabo spletne strani Kupujmo domače in Naša super hrana. Z nekaterimi lokalnimi razvojnimi agencijami in drugimi deležniki sodelujejo pri objavi seznama kmetij, ki imajo tržne viške v lokalnem okolju za njihovo prodajo.

Na terenu se opravljajo tudi druge naloge, kjer ni neposrednega stika s kmeti. Na primer spremljanje/opazovanje fenoloških faz gojenih rastlin in populacij škodljivih organizmov za potrebe določanja optimalnih rokov varstva rastlin ter zatiranja škodljivih organizmov.  Izvajajo se svetovanja glede priprave zahtevkov za že izvedene razpise PRP (razpisi: mladi prevzemniki, male kmetije, investicijske vloge; svetovanje glede izpolnjevanja zahtev ter priprave zahtevka). Izvaja se tudi osebno svetovanje za področje FADN knjigovodstva na daljavo in dokumentacija poročil (vnos FADN podatkov, FADN: popisni listi, svetovanje glede izpolnjevanja). Svetovalci pripravljajo  predavanja in tehnološke načrte kmetij.  

Času primerna je skrb za nemotena spomladanska dela in  kmetijsko pridelavo. S tem namenom pripravljamo aktualne članke z napotki glede pridelave, setve, oskrbe posevkov v primeru pozebe in podobno na spletnih straneh ter različnih medijih kot so Kmečki glas in ostali tiskani mediji, radijske in televizijske postaje.

Pripravljajo se kratki filmi, kjer bodo predstavljeni aktualni tehnološki ukrepi - po panogah (vzgoja sadik, sajenje sadik, pletev, redčenje, optimalni roki košnje, priprava sejalnice za sajenje, priprava škropilnic za novo sezono…).

"Ne glede na situacijo delo Javne službe kmetijskega svetovanja poteka nemoteno, le prilagojeno razmeram in pogojem," poudarja Jagodic.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki