Obvestilo glede izplačil OMD ter neposrednih plačil

Obvestilo glede izplačil OMD ter neposrednih plačil

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je AKTRP z novembrom začela izdajati odločbe predplačil za ukrep OMD - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2020.

Ključne besede: Neposredna plačila, izplačila OMD

Z Agencije sporočajo, da bodo tudi letos plačila upravičencem izplačana v dveh delih. Za prvi del izplačila v višini 75 odstotkov upravičenih sredstev na kmetijsko gospodarstvo bo Agencija izdala odločbe in izvedla predplačila v novembru, od začetka decembra dalje bo Agencija začela z izdajo rednih odločb za OMD. Izdaja odločb bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi za njihovo izplačilo.

Tako bo v novembru upravičencem skupno izplačanih okrog 28 milijonov evrov, 10 milijonov evrov pa v decembru. Skupaj 38 milijonov evrov za kampanjo 2020.

Januarja 2021 bo Agencija pričela z izplačili neposrednih plačil. Najprej 80 odstotkov od odobrenih zahtevkov za neposredna plačila. Februarja  2021 bodo plačila prejeli kmetje, ki so vključeni v  shemo "malega  kmeta", marca 2021 pa bo izvedeno plačilo preostalih 20 odstotkov iz sheme neposrednih plačil.

Nazaj

Prihajajoči dogodki