Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda

Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda

Zemljiške operacije precej jasno razlaga Zakon o kmetijskih zemljiščih. Specialist za vinogradništvo KGZS Zavoda Novo mesto Jernej Martinčič v štirih točkah povzema postopek treh členov zakona, ki opredeljujejo agromelioracije.

Ključne besede: agromelioracije, vinogradništvo, KGZS Zavod Novo mesto

Pri napravi novega  vinograda ali prestrukturiranju starega  vinograda na terenu velikokrat pridemo do dileme, kdaj in kje je uvedba zahtevne agromelioracije sploh potrebna.

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter jim izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poti, ureditev pašnikov, manjših odvodnavanj, apnenje in založno gnojenje.

Med zahtevne agromelioracije spadata tudi gradnja in razgradnja obstoječih teras vinogradov. V preteklem letu, je bilo izdanih kar nekaj negativnih odločb o dodelitvi sredstev za izgradnjo novih nasadov vinogradov. Razlog je bila manjkajoča pozitivna Odločba o zahtevni agromelioraciji.

Jernej Martinčič zato svetuje vsem, ki nameravate izvajati zemeljska dela, da pred pričetkom zemeljskih del za zemljišče pridobite odločbo o Uvedbi zahtevne agromelioracije.

Navodila v štirih točkah:

  1. Pridobitev lokacijske informacije za zemljišče, kjer se namerava izvajati zahtevno agromelioracijo. V njej bodo našteti pogoji oziroma katera morebitna soglasja potrebujete.
  2. Na območnem KGZS – Zavodu ali izpostavi Zavoda KGZS se oglasite pri specialistični službi ter izpolnite obrazec Vloga o uvedbi zahtevne agromelioracije.
  3. Skupaj naredite načrt agromelioracijskih del in pridobite vsa zahtevana soglasja, ki so različna glede na lokacijo zemljišča.
  4. Zaprosi se za odločbo, ki jo pripravijo na MKGP.
Nazaj

Prihajajoči dogodki